KOMITET HONOROWY

Wojewoda Wielkopolski Stanisław Lech Tamm
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak
Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny
prof. dr hab. Jerzy Smorawiński - Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania Rektor Akademii Wychowania Fizycznego
prof. dr hab. Stefan Jurga - Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Włodzimierz Dreszer - Rektor Akademii Sztuk Pięknych
prof. dr hab. Leon Drobnik - Rektor Akademii Medycznej
prof. dr hab. Stanisław Pokorski - Rektor Akademii Muzycznej
prof. dr hab. Jerzy Dembczyński - Rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. Krzysztof Pajewski - Komendant Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej
prof. dr hab. Emil Panek - Rektor Akademii Ekonomicznej
prof. dr hab. Jerzy Pudełko - Rektor Akademii Rolniczej
prof. dr hab. Andrzej B. Legocki - Prezes Oddziału PAN w Poznaniu


ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY

Przewodniczący - prof. dr hab. Sylwester Dworacki
Członkowie - płk dr Stefan Filary - Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej
  - prof. dr hab. Andrzej Banachowicz- Prorektor Akademii Sztuk
  Pięknych
  - prof. dr hab. Stanisław Pokorski - Rektor Akademii Muzycznej
  - prof. dr hab. Leon Drobnik - Rektor Akademii Medycznej
  - prof. nadzw. dr hab. inż. Anna Cysewska - Sobusiak - Prorektor
  Politechniki Poznańskiej
  - prof. med. Tadeusz Rychlewski - Prorektor Akademii Wychowania
  Fizycznego
  - prof. dr hab. Jerzy Schroeder - Prorektor Akademii Ekonomicznej
  - prof. dr hab. Erwin Wąsowicz - Prorektor Akademii Rolniczej
  - mgr Teresa Senkus - Polska Akademia Nauk

 

BIURO FESTIWALU

Dyrektor - dr Jacek Radomski
Wicedyrektor - prof. dr hab. Jacek Guliński
Sekretariat - mgr Hanna Buchholz

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący - dr Jacek Radomski
Komisja finansowa - prof. dr hab. Jacek Guliński
Komisja ds. wykładów - prof. dr hab. Sylwester Dworacki
Komisja techniczna - mgr inż. Michał Roszyk - Chudy
Komisja ds. mediów i promocji - Andrzej Gogulski
  - dr Adam Adamek
Komisja ds. logistyki - dr Bogusław Mól
  - mgr Andrzej Soboń - Urząd Wojewódzki
Komisja Oprawy Plastycznej - mgr Ewa Wójtowicz
Komisja ds. artystycznych - dr Janina Tatarska
Członkowie Uczelni - Ewa Szmańda-Łuczak - Fundacja UAM
  - mgr Bożena Raducha - Akademia Medyczna
  - mgr Magdalena Sierzchuła - Politechnika Poznańska
  - dr Urszula Mojsiej - Akademia Rolnicza
  - mgr Agnieszka Olsztyńska - Akademia Ekonomiczna
  - mgr Anna Szewczyk - Akademia Wychowania Fizycznego
  - mgr Maria Osiak - Polska Akademia Nauk
  - dr Piotr Bering - Collegium Europaeum Gnesnense
  - ppłk dr Marian Marcinkowski - Wyższa Szkoła Oficerska

Osoby współpracujące z Biurem Festiwalu

Wiesława Grabczyńska - Kuratorium Oświaty
Jerzy Kolecki - CK Zamek
Lech Drożdżyński - Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego
Bogusława Rusak-Nagajew - Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania

 
buty niemowlęce