ZASADY UCZESTNICTWA GRUP ZORGANIZOWANYCH
W IV POZNAŃSKIM FESTIWALU NAUKI I SZTUKI
1. Biuro festiwalowe rezerwuje miejsca na wybranych imprezach (pakiety) według kolejności zgłoszeń.

2. Grupa zorganizowana uczestniczy w imprezach wymienionych w pakiecie pod opieką osoby odpowiedzialnej za grupę.

3. Imprezy dodatkowe wybrane z Programu należy wpisać do formularza zgłoszeniowego.

4. Grupa wraz z opiekunem zgłasza się w Sekretariacie Festiwalu mieszczącym się w budynku Polskiej Akademii Nauk Oddział Poznań przy ul. Wieniawskiego 17/19, celem zarejestrowania się.

5. Zarejestrowane instytucje mające trudności ze znalezieniem transportu proszone są o kontakt z Biurem Festiwalowym do 1 października 2001 roku.