Zgłoszenia do festiwalu.

 


Poniższy formularz można pobrać tutaj.

 
 
Nazwa instytucji
Pieczątka instytucji
 
 
Adres instytucji
Osoba kontaktowa
 
 
Wybrany pakiet
Ilość osób
Czy potrzebna jest pomoc w zorganizowaniu transportu? (dot. Instytucji spoza Poznania)
Tak* / Nie*
 
Dodatkowo wybrane imprezy
 
Uwagi
Formularz należy przesyłać na adres:
Biuro Poznańskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki
60-813 Poznań, ul. Zwierzyniecka 7c
tel. (061) 829-24-95
fax. (061) 829-24-28