Uniwersytet im. Adama MickiewiczaMAPKA Akademia Medyczna Akademia Muzyczna Akademia Rolnicza AWF  
PAN Politechnika Poznańska UAM Wyższa Szkoła Oficerska ASP MTP  

 • Biologia molekularna i problemy społeczne - wykład inauguracyjny, prof. dr hab. Lilla Hryniewiecka, Wydział Biologii, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
  17 październik 2001, godz. 11.05-11.35, Centrum Kultury Zamek, Sala Wielka, ul. Św. Marcin 80/82 Poznań
  Kontakt: mgr Hanna Buchholz, Sekretariat Biura Festiwalu, tel. 829 24 95, 829 24 28,
  e-mail: festiwa4@main.amu.edu.pl

 • Przemiany szaty roślinnej północno-wschodnich Chin w świetle analizy pyłkowej, dr Mirosław Makohonienko, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii
  17 październik 2001, godz. 10.00 - 10.30, Ośrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: dr Mirosław Makohonienko tel. 829 45 78

 • Efekt cieplarniany - współczesne tendencje w świetle naturalnych zjawisk przyrodniczych oraz presji człowieka, prof. dr hab. Wojciech Stankowski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii
  18 październik 2001, godz. 13.00 - 13.30, Ośrodek Nauki PAN, Sala Duża, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Wojciech Stankowski tel. 825 73 32, 825 78 69

 • Ochrona środowiska w strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego, prof. UAM dr hab. Andrzej Mizgajski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju
  18 październik 2001, godz. 16.40 - 17.10, Ośrodek Nauki PAN, sala 312, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: mgr Katarzyna Skiba tel. 829 24 25

 • Tajemnice jaskiń - odczyt z przezroczami, mgr Ditta Kicińska, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii
  17 październik 2001, godz. 10.40 - 11.10, Ośrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: mgr Ditta Kicińska tel. 825 73 32

 • Kardynał Michał Radziejowski - kandydat na Prymasa Tysiąclecia, prof. UAM dr hab. Marian Drozdowski, Wydział Historyczny, Instytut Historii
  18 październik 2001, godz. 15.10 - 15.40, Ośrodek Nauki PAN, sala 312, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. Krzysztof Pietkiewicz tel. 829 47 26

 • Kultura popularna jako przyjemność i jako ideologia, prof. dr hab. Wojciech Burszta,
  dr Waldemar Kuligowski, Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
  17 październik 2001, godz. 10.40 - 11.10, Ośrodek Nauki PAN, Sala Duża, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: dr Agnieszka Chwieduk, mgr Przemysław Hinca tel. 829 48 17

 • Oblicza Europy Zachodniej - pomiędzy etnicznym konfliktem a integracją, dr Agnieszka Chwieduk, Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
  18 październik 2001, godz. 14.30 - 15.00, Ośrodek Nauki PAN, sala 312, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: dr Agnieszka Chwieduk, mgr Przemysław Hinca tel. 829 48 17

 • Być Europejczykiem: Miejsce języka polskiego wśród języków Europy u progu trzeciego tysiąclecia, - wykład inauguracyjny, prof. dr hab. Bogdan Walczak, Collegium Europaeum Gnesnense
  18 październik 2001, godz. 11.00, Aula Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, ul Seminaryjna 2, Gniezno - wymagana wcześniejsza rezerwacja
  Kontakt: prof. dr hab. A. W. Mikołajczak tel. 829 36 47 (Poznań), 426 24 28 (Gniezno),
  e-mail: mawal@amu.edu.pl

 • Być Europejczykiem: Być chrześcijaninem w Europie i dla Europy. Zamyślenia teologa w świetle Jana Pawła II wizji Europy, ks. dr Wojciech Polak, Collegium Europaeum Gnesnense
  18 październik 2001, godz. 13.00, Aula Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, ul Seminaryjna 2, Gniezno - wymagana wcześniejsza rezerwacja
  Kontakt: prof. dr hab. A. W. Mikołajczak tel. 829 36 47 (Poznań), 426 24 28 (Gniezno),
  e-mail: mawal@amu.edu.pl

 • Być Europejczykiem: Młodzież a przemiany kultury współczesnej, prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Collegium Europaeum Gnesnense
  18 październik 2001, godz. 13.45, Aula Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, ul Seminaryjna 2, Gniezno - wymagana wcześniejsza rezerwacja
  Kontakt: prof. dr hab. A. W. Mikołajczak tel. 829 36 47 (Poznań), 426 24 28 (Gniezno),
  e-mail: mawal@amu.edu.pl

 • Być Europejczykiem: Psychologiczne i pedagogiczne wyznaczniki ucznia zdolnego, prof. dr hab. Eugeniusz Piotrowski, Collegium Europaeum Gnesnense
  18 październik 2001, godz. 14.30, Aula Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, ul Seminaryjna 2, Gniezno - wymagana wcześniejsza rezerwacja
  Kontakt: prof. dr hab. A. W. Mikołajczak tel. 829 36 47 (Poznań), 426 24 28 (Gniezno),
  e-mail: mawal@amu.edu.pl

 • Być Europejczykiem: Antyczne dziedzictwo Europy, prof. UAM dr hab. Aleksander W. Mikołajczak, Collegium Europaeum Gnesnense
  19 październik 2001, godz. 9.00, Aula Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, ul Seminaryjna 2, Gniezno
  Kontakt: prof. dr hab. A. W. Mikołajczak tel. 829 36 47 (Poznań), 426 24 28 (Gniezno),
  e-mail: mawal@amu.edu.pl

 • Być Europejczykiem: Imperator Caesar Augustus. Wizerunek Cesarza Rzymskiego w oczach współczesnych, prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, Collegium Europaeum Gnesnense
  19 październik 2001, godz. 9.45, Aula Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, ul Seminaryjna 2, Gniezno
  Kontakt: prof. dr hab. A. W. Mikołajczak tel. 829 36 47 (Poznań), 426 24 28 (Gniezno),
  e-mail: mawal@amu.edu.pl


  Być Europejczykiem: Świat średniowiecznego teatru, dr Piotr Bering, Collegium Europaeum Gnesnense
  19 październik 2001, godz. 10.30, Aula Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, ul Seminaryjna 2, Gniezno
  Kontakt: prof. dr hab. A. W. Mikołajczak tel. 829 36 47 (Poznań), 426 24 28 (Gniezno),
  e-mail: mawal@amu.edu.pl

 • Chemia supramolekuralna - nowy kierunek rozwoju nauki, prof. dr hab. Grzegorz Schroeder, Wydział Chemii
  18 październik 2001, godz. 11.30 - 12.00, Ośrodek Nauki PAN, sala 312, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Grzegorz Schroeder tel. 829 12 99

 • Chemia pojedynczych cząsteczek, prof. dr hab. Andrzej Molski, Wydział Chemii
  18 październik 2001, godz. 12.10 - 12.40, Ośrodek Nauki PAN, sala 312, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Andrzej Molski tel. 829 12 99

 • Wodór - paliwem XXI wieku, prof. dr hab. Marek Łaniecki, Wydział Chemii
  17 październik 2001, godz. 11.30 - 12.00, Ośrodek Nauki PAN, Sala Duża, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Marek Łaniecki tel. 829 14 69

 • Nuty i kształt zapachu, prof. dr hab. Waleria Wysocka, Wydział Chemii
  18 październik 2001, godz. 10.00 - 10.30, Ośrodek Nauki PAN, Sala Duża, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Waleria Wysocka tel. 829 13 49

 • Źródła ponowoczesnych nadziei. Wprowadzenie do filozofii człowieka XXI wieku, prof. dr hab. Roman Kubicki, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii
  18 październik 2001, godz. 13.00 - 13.30, Ośrodek Nauki PAN, sala 312, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Roman Kubicki tel. 829 22 84

 • Człowiek w środowisku kosmicznym, dr hab. Honorata Korpikiewicz, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii
  18 październik 2001, godz. 16.00 - 16.30, Ośrodek Nauki PAN, Sala Duża, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: dr hab. Honorata Korpikiewicz tel. 829 21 21

 • Równy podział władzy: feminizm-parytet-demokracja, dr hab. Elżbieta Pakszys, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii
  17 październik 2001, godz. 15.10 - 15.40, Ośrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: dr hab. Elżbieta Pakszys tel. 829 22 86,
  e-mail: pakszyse@amu.edu.pl

 • Demokracja deliberatywna - szansa i wyzwanie dla Zjednoczonej Europy w XXI wieku, dr Piotr Juchacz, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii
  17 październik 2001, godz. 14.30 - 15.00, Ośrodek Nauki PAN, sala 312, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: dr Piotr Juchacz tel. 829 21 23

 • Czy prawda jest osiągalna?, mgr Tomasz Rzepiński, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii
  17 październik 2001, godz. 13.40 - 14.10, Ośrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: mgr Tomasz Rzepiński tel. 829 22 84

 • Społeczny status sztuki współczesnej i estetycznych wartości, prof. dr hab. Teresa Kostyrko, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa
  17 październik 2001, godz. 14.30 - 15.00, Ośrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Teresa Kostyrko 829 21 30

 • Człowiek w dobie mediów elektronicznych, prof. dr hab. Wojciech Chyła, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa
  17 październik 2001, godz. 13.00 - 13.30, Ośrodek Nauki PAN, Sala Duża, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Wojciech Chyła tel. 829 21 29

 • Nowa jakość konfliktów zbrojnych u progu XXI wieku, prof. dr hab. Włodzimierz Malendowski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  17 październik 2001, godz. 15.10 - 15.40, Ośrodek Nauki PAN, sala 312, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Włodzimierz Malendowski tel. 829 22 09

 • Integracja Polski z Unią Europejską. Szanse i zagrożenia, prof. dr hab. Bogdan Koszel, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  18 październik 2001, godz. 17.30 - 18.00, Ośrodek Nauki PAN, Sala Duża, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Bogdan Koszel tel. 829 22 18

 • Oblicza nacjonalizmu we współczesnej Europie, dr Sebastian Wojciechowski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  17 październik 2001, godz. 16.00 - 16.30, Ośrodek Nauki PAN, sala 312, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: dr Sebastian Wojciechowski tel. 829 21 06

 • Prawa człowieka, standardy europejskie a polskie realia, dr Adam Szymaniak, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  17 październik 2001, godz. 16.40 - 17.10, Ośrodek Nauki PAN, sala 312, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: dr Adam Szymaniak tel. 829 22 13

 • Negocjacje Polski z Unią Europejską. Szanse i zagrożenia, dr Zbigniew Czachór, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  17 październik 2001, godz. 12.10 - 12.40, Ośrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: dr Zbigniew Czachór tel. 829 22 08

 • Przemiany w rolach rodzinnych, prof. dr hab. Anna Michalska, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii
  17 październik 2001, godz. 10.00 - 10.30, Ośrodek Nauki PAN, Sala Duża, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Anna Michalska tel. 829 22 62

 • Konflikty na tle narodowościowym we współczesnej Polsce, prof. dr hab. Andrzej Sakson, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii
  18 październik 2001, godz. 13.40 - 14.10, Ośrodek Nauki PAN, sala 312, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Andrzej Sakson tel. 829 22 61

 • Graffiti: Sztuka, wandalizm czy bezradność?, prof. dr hab. Marian Golka, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii
  18 październik 2001, godz. 13.40 - 14.10, Ośrodek Nauki PAN, Sala Duża, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Marian Golka tel. 829 22 67,
  e-mail: golka@socjo.amu.edu.pl

 • Nowe trendy w kulturze popularnej, dr Marek Krajewski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii
  17 październik 2001, godz. 11.30 - 12.00, Ośrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: dr Marek Krajewski tel. 829 21 08

 • Pokolenie końca wieku, dr Witold Wrzesień, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii
  17 październik 2001, godz. 16.00 - 16.30, Ośrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: dr Witold Wrzesień tel. 829 21 40

 • Wizerunek społeczny Poznania, dr Ryszard Cichocki , Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii
  17 październik 2001, godz. 13.00 - 13.30, Ośrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: dr Ryszard Cichocki tel. 829 22 60,
  e-mail: cichocki@socjo.amu.edu.pl

 • Edukacja a rozwój lokalny i regionalny - konferencja, prof. dr hab. Ewa Ambrozik, prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
  18 październik 2001, godz. 10.00-13.00, WSE, ul. Szamarzewskiego 89, sala B, Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski tel. 829 23 31

 • Antyk wiecznie żywy?, prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Klasycznej
  17 październik 2001, godz. 14.30 - 15.00, Ośrodek Nauki PAN, Sala Duża, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska tel. 829 36 41

 • Teatr w pułapce XX wieku, prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej
  18 październik 2001, godz. 14.30 - 15.00, Ośrodek Nauki PAN, Sala Duża, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa tel. 829 36 74

 • Międzykulturowa lingwistyka języków słowiańskich, prof. dr hab. Danko Šipka, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Katedra Filologii Słowiańskiej
  18 październik 2001, godz. 10.00 - 10.30, Ośrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Danko Šipka tel. 829 36 27,
  e-mail: sipkadan@hum.amu.edu.pl

 • Bohater naszych czasów w najnowszej polskiej prozie, prof. dr hab. Przemysław Czapliński, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej
  18 październik 2001, godz. 10.40 - 11.10, Ośrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Przemysław Czapliński tel. 829 36 82

 • Miejsce języka w procesie kształtowania się świadomości, prof. dr hab. Zdzisława Krążyńska, Wydział Filologii Polskiej, Instytut Filologii Polskiej
  18 październik 2001, godz. 11.30 - 12.00, Ośrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Zdzisława Krążyńska tel. 829 36 96
  Stylistyczne badania tekstów staropolskich, dr Tomasz Mika, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej
  18 październik 2001, godz. 12.10 - 12.40, Ośrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: dr Tomasz Mika tel. 829 36 99

 • Nowe zawody i nowe umiejętności w społeczeństwie informacyjnym, prof. dr hab. Wanda Krzemińska, Wydział Neofilologii, Instytut Językoznawstwa
  19 październik 2001, MTP, pawilon 28, Poznań - wstęp z zaproszeniami
  Kontakt: mgr Dorota Pisula tel. 829 24 28

 • IV polsko-niemiecka konferencja dla młodych naukowców pt. lingwistyczne i dydaktyczne problemy translatoryki, prof. dr hab. Izabela Prokop, Wydział Neofilologii, Katedra Glottodydaktyki i Translatoryki
  18 - 21 październik 2001, Collegium Polonicum, Słubice
  Kontakt: mgr Joanna Pąk, Biuro Karier Słubice tel. /095/ 759 24 14, 759 24 15

 • Piękno dawnej książki XV-XVIII w. - prelekcja połączona z prezentacją najbardziej interesujących starych druków, mgr Zygmunt Poznański, Biblioteka Uniwersytecka
  17 październik 2001, godz. 11.00, Biblioteka UAM, ul. Ratajczaka 38-40, sala 82, Poznań
  Kontakt: dr Aldona Chachlikowska tel. 829 38 01

 • Rękopisy ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej - prelekcja połączona z prezentacją najciekawszych rękopisów, mgr Maria Jagielska, , Biblioteka Uniwersytecka
  18 październik 2001, godz. 11.00, Biblioteka UAM, ul. Ratajczaka 38-40, sala 82, Poznań
  Kontakt: dr Aldona Chachlikowska tel. 829 38 01

 • Najciekawsze zbiory kartograficzne, ikonograficzne, muzykalia i dokumenty życia społecznego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu - prelekcja połączona z prezentacją zbiorów i prezentacją komputerową, mgr Rafał Michałowski, mgr Jakub Skutecki, mgr Andrzej Jazdon, mgr Jan Aleksiński, Biblioteka Uniwersytecka
  19 październik 2001, godz. 11.00, Biblioteka UAM, ul. Ratajczaka 38-40, sala 82, Poznań
  Kontakt: dr Aldona Chachlikowska tel. 829 38 01

 • Czy (mas) Oni rządzą światem? - prelekcja połączona z prezentacją zbiorów, mgr Andrzej Karpowicz, Biblioteka Uniwersytecka
  20 październik 2001, godz. 10.00, Biblioteka UAM, ul. Ratajczaka 38-40, sala 82, Poznań
  Kontakt: dr Aldona Chachlikowska tel. 829 38 01

 • Problem "ponadczasowości" zasad prawa rzymskiego, prof. Wojciech Dajczak, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego
  17 październik 2001, godz. 16.00, Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90, Poznań
  Kontakt: sekretariat Katedry tel. 829 42 79,
  e-mail: dajczak@amu.edu.pl

 • Ewolucja procesu karnego w europejskiej kulturze prawnej, prof. dr hab. Ewa Borkowska-Bagieńska, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego
  18 październik 2001, godz. 16.00, Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90, Poznań
  Kontakt: sekretariat Katedry tel. 829 42 79

 • Na mękach pytany wyznał... Tortury i kary w dawnym Poznaniu na tle europejskim,
  dr Andrzej Gulczyński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego
  19 październik 2001, godz. 16.00, Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90, Poznań
  Kontakt: sekretariat Katedry tel. 829 42 79,
  e-mail: guland@amu.edu.pl

 • Korupcja i inne nadużycia w armii późnorzymskiej, dr Jacek Wiewiorowski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego
  20 październik 2001, godz. 16.00, Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90, Poznań
  Kontakt: sekretariat Katedry tel. 829 42 79

 • Obraz i słowo w kulturze Europy - warsztaty konserwacji książki, zamierzeniem jest ukazanie czynności związanych z konserwacją zabytkowych książek. Problem ten zostanie przedstawiony na zdjęciach dużego formatu i filmach zrealizowanych w technice video. Omówione zostaną kolejne etapy postępowania konserwatorskiego. Prezentowane będą także zabiegi konserwatorskie podjęte po powodzi 1997 r., w wyniku których uratowano zalany księgozbiór z Nysy. Uczestnicy pokazów będą świadkami pełnego postępowania konserwatorskiego, zakończonego pokazaniem odrestaurowanego obiektu, mgr Marzena i mgr Maciej Szczerkowscy, Collegium Europaeum Gnesnense
  19 październik 2001, godz. 11.00, Gniezno, Rynek
  Kontakt: dla warsztatów - mgr Marzena Szczerkowska tel. 425-88-74,
  e-mail: szczerkowscy@go2.pl,
  dla całości imprezy - prof. dr hab. A. W. Mikołajczak tel. 829 36 47 (Poznań), 426 24 28 (Gniezno),
  e-mail: mawal@amu.edu.pl

 • Świat minerałów i skał - wystawa minerałów, skał, wystawa petrograficzna (mikroskopowa), organizacja konkursu wiedzy geologicznej (z nagrodami), pokaz rozpoznawania (makroskopowego) minerałów, postery tematyczne, mgr Krzysztof Sadowski, mgr Ditta Kicińska, mgr Joanna Jaworska, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii
  17-18 październik 2001, godz. 10.00-16.00, Ośrodek Nauki PAN, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: mgr Krzysztof Sadowski tel. 825 73 32

 • Historia życia na Ziemi - wystawa z charakterystycznymi dla poszczególnych okresów skamieniałościami, przedstawione zostaną też zmiany zachodzące na Ziemi i w świecie organicznym z wykorzystaniem programu komputerowego "Earth, System, History", dr Edward Chwieduk, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii
  17-20 październik 2001, godz. 10.00-14.00, Hall Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań
  Kontakt: dr Edward Chwieduk tel. 825 73 32,
  e-mail: chwieduk@amu.edu.pl

 • Prezentacja Studium "Zarządzanie Środowiskiem" - wystawa, prof. UAM dr hab. Andrzej Mizgajski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju
  17-20 październik 2001, godz. 10.00-14.00, Hall Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań
  Kontakt: mgr Katarzyna Skiba tel. 829 24 25

 • Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii - wystawa Wydziałowa prezentująca najciekawsze problemy badawcze realizowane przez poszczególne Zakłady, na wystawie znajdą się wydania książkowe monografii opracowane przez pracowników Instytutu oraz wybrane artykuły i notatki, prof. dr hab. Bolesław Nowaczyk, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii
  17-20 październik 2001, godz. 10.00-14.00, Hall Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Bolesław Nowaczyk tel. 852 85 03

 • Fidżi - 2000. Wyprawa etnologów z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej - wystawa,
  Filmowa opowieść o kulturze - czym jest film etnograficzny - film, dr Jacek Schmidt, mgr Przemysław Hinca, Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
  17-18 październik 2001, godz. 10.00-16.00, Ośrodek Nauki PAN, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań; na film - wymagana wcześniejsza rezerwacja
  Kontakt: dr Agnieszka Chwieduk, mgr Przemysław Hinca tel. 829 48 17

 • Obraz i słowo w kulturze Europy -"Święta Góra Athos" - wystawa zawierająca 25-28 planszy z fotografiami, mgr Rafał Dymczyk, Katedra Filologii Słowiańskiej UAM, Collegium Europaeum Gnesnense
  19 październik 2001, godz. 11.00, Gniezno, Rynek
  Kontakt: dla wystawy mgr Rafał Dymczyk tel. 0501 433 150, , dla całości imprezy - prof. dr hab. A. W. Mikołajczak tel. 829 36 47 (Poznań), 426 24 28 (Gniezno),
  e-mail: mawal@amu.edu.pl

 • Obraz i słowo w kulturze Europy - "Sztuka ikony" - pokaz techniki malowania ikon, artysta zaprezentuje kolejne etapy tworzenia obrazu, objaśnienia artysty będą tłumaczone symultaniczne z języka bułgarskiego przez dr Mariolę Walczak - Mikołajczakową, wystawione będą także gotowe ikony, Atanas Kameszew (Płowdiw Bułgaria), dr Mariola Walczak - Mikołajczakowa, Katedra Filologii Słowiańskiej UAM, Collegium Europaeum Gnesnense
  19 październik 2001, godz. 11.00, Gniezno, Rynek
  Kontakt: dla warsztatów dr Mariola Walczak - Mikołajczakowa tel. 829 36 28, dla całości imprezy - prof. dr hab. A. W. Mikołajczak tel. 829 36 47 (Poznań), 426 24 28 (Gniezno),
  e-mail: mawal@amu.edu.pl

 • Gnieźnieńska książka naukowa - wystawa dorobku wydawniczego działających w Gnieźnie oficyn: Prymasowskiego Wydawnictwa Gaudentinum oraz Gnieźnieńskiej Oficyny Wydawniczej Tum. Wystawa wzbogacona zostanie o prezentację książek pracowników naukowych Wydziału Teologicznego UAM oraz wykładowców Collegium Europaeum Gnesnense. Otwarciu będzie towarzyszyć krótka prezentacja profilu wydawniczego gnieźnieńskich oficyn dokonana przez kuratora wystawy i samych wydawców, dr Piotr Bering, Collegium Europaeum Gnesnense
  18 październik 2001, godz. 12.00, Hall Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, ul Seminaryjna 2, Gniezno
  Kontakt: dla wystawy dr Piotr Bering tel. 829 36 47 (Poznań), 426 24 28 (Gniezno),
  e-mail: pber@amu.edu.pl,
  dla całości imprezy - prof. dr hab. A. W. Mikołajczak tel. 829 36 47 (Poznań), 426 24 28 (Gniezno),
  e-mail: mawal@amu.edu.pl

 • Pokazy multimedialne, Prezentacja programów komputerowych, Prezentacja filmów dydaktycznych, prof. dr hab. Andrzej Burewicz, Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii
  17-20 październik 2001, godz. 10.00-15.00, Wydział Chemii, ul. Grunwaldzka 6, Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Andrzej Burewicz tel. 829 13 75,
  e-mail: burewicz@amu.edu.pl

 • Biblioteka wydziałowa: wystawa skryptów podręczników i tłumaczeń podręczników opracowanych i dokonanych przez pracowników Wydziału, kustosz dypl. mgr Teresa Dachtera, Wydział Chemii
  17-20 październik 2001, godz.10.00-15.00, Wydział Chemii, ul. Grunwaldzka 6, Poznań
  Kontakt: mgr Teresa Dachtera tel. 829 13 50,
  e-mail: biblwch@amu.edu.pl

 • Pokazy eksperymentu chemicznego (Naukowe Koło Chemików), dr Marcin Molski, Wydział Chemii
  17-20 październik 2001
  Kontakt: dr Marcin Molski tel. 829 14 92,
  e-mail: marcin@rovib.amu.edu.pl

 • Prezentacja nowoczesnej pracowni chemicznej, prof. dr hab. Władysław Boczoń, Wydział Chemii
  17-20 październik 2001, godz. 10.00-15.00, Wydział Chemii, ul. Grunwaldzka 6, Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Władysław Boczoń tel. 829 12 99, 829 13 10,
  e-mail: boczob@amu.edu.pl

 • Prezentacje na terenie WNS, Studenckie Koła Naukowe, Wystawa książek, Wydział Nauk Społecznych
  Wydział Nauk Społecznych, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań

 • Multimedia w służbie nauki - Pracownia Komunikacji Multimedialnej, doc. dr hab. Andrzej Kocikowski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa
  Wydział Nauk Społecznych, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań
  Kontakt: doc. dr hab. Andrzej Kocikowski tel.829 22 26,
  e-mail: kocias@amu.edu.pl

 • Prezentacja kół naukowych działających na Wydziale Studiów Edukacyjnych, prof. dr hab. Ignacy Kuźniak, Wydział Studiów Edukacyjnych
  18 październik 2001, godz. 13.00-15.00, Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, sala B, Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Ignacy Kuźniak tel. 829 21 52

 • Wystawa artystyczna prac studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydział Studiów Edukacyjnych
  17-20 październik 2001, Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, Hall przed Dziekanatem, Poznań
  Kontakt: prof. dr hab. Zbyszko Melosik tel. 829 21 51

 • Prezentacja Wydziału Studiów Edukacyjnych
  19 październik 2001, godz. 10.00-12.00, Wydział Studiów Edukacyjnych, Kościan
  Kontakt: prof. dr hab. Zbyszko Melosik tel. 829 21 51

 • Prezentacja Wydziału Studiów Edukacyjnych
  20 październik 2001, godz. 10.00-12.00, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wągrowiec
  Kontakt: prof. dr hab. Zbyszko Melosik tel. 829 21 51

 • Wystawy książek wydanych w IFP, IFK i KFS w roku 2000/2001 - Książki i ich autorzy: prezentacja wydziałowych nowości wydawniczych; spotkanie z autorami
  17 październik 2001, godz. 11.00-14.00, Collegium Novum s.C2, al. Niepodległości 4 Poznań
  Kontakt: dr hab. Elżbieta Kalemba - Kasprzak tel. 829 36 42,
  e-mail: ekasp@main.amu.edu.pl

 • Wystawy książek wydanych w IFP, IFK i KFS w roku 2000/2001 - Dyskusja panelowa z udziałem pracowników naukowych IFP, IFK i KFS na temat: Współczesna literatura naukowa
  17 październik 2001, godz. 11.00-14.00, Collegium Novum s.C2, al. Niepodległości 4 Poznań
  Kontakt: dr hab. Elżbieta Kalemba - Kasprzak tel. 829 36 42,
  e-mail: ekasp@main.amu.edu.pl

 • Wystawy książek wydanych w IFP, IFK i KFS w roku 2000/2001 - Prezentacja wydziałowych serii wydawniczych i czasopism: "Poznańskie Studia Polonistyczne"- Seria Literacka i Seria Językoznawcza; wydawnictwa książkowe obydwu serii, Seria wydawnicza: Czytani dzisiaj (IFP), "Symbolae Philologorum Posnaniensium (IFK), Literatura Słowiańska - seria wydawnicza KFS
  17 październik 2001, godz. 11.00-14.00, Collegium Novum s.C2, al. Niepodległości 4 Poznań
  Kontakt: dr hab. Elżbieta Kalemba - Kasprzak tel. 829 36 42,
  e-mail: ekasp@main.amu.edu.pl

 • Polonistyczne spotkania z filmem - projekcja filmu dokumentalnego w reżyserii Mikołaja Jazdona, spotkanie z reżyserem, dyskusja, dr Mikołaj Jazdon, , Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  19 październik 2001, godz. 12.30-13.45, Collegium Novum, al. Niepodległości 4 Poznań
  Kontakt: dr Mikołaj Jazdon tel. 829 36 41

 • W kręgu archeologii - prezentacja życia codziennego uwzględniającego warunki bytu, ze szczególnym naciskiem na niektóre gałęzie wytwórczości i mało poznanej sfery kultury symbolicznej, wystawa, prelekcja, slajdy, prezentacje technik plecionkarskich na podstawie najnowszych, unikalnych wyników badań wykopaliskowych o randze europejskiej, prof. dr hab. Aleksander Kośko, dr Józef Bednarczyk, Instytut Prahistorii, Fundacja UAM, Głos Wielkopolski, Stowarzyszenie Absolwentów UAM
  18 październik 2001, godz. 18.00, Cafe Głos, Poznań - wstęp z zaproszeniami
  Kontakt: dr Józef Bednarczyk tel. 0604 251 570, Ewa Szmańda-Łuczak tel. 0604 214 722

 • Nie tylko Grieg - koncert, oprowadzenie po Salonie, koncert norweskiej muzyki ludowej na skrzypcach - dr Piotr Klafkowski, koncert salonowy: pianino i śpiew - wstęp prof. dr hab. Stanisław Kulczyński, prof. dr hab. Stanisław Kulczyński, mgr Witold Przewoźny, Muzeum Etnograficzne
  20 październik 2001, Muzeum Etnograficzne Poznań - wstęp z zaproszeniami
  Kontakt: dr Maria Kośko tel. 852 30 06, Ewa Szmańda-Łuczak tel. 0604 214 722

 • Salon Rodziny Cichowiczów - wystawa jest formą uhonorowania zasług tej rodziny na rzecz rozwoju kultury Poznania, która od kilku pokoleń czynnie uczestniczyła w jego życiu kulturalnym, pozostawiając po sobie trwałe ślady. Ekspozycja jest rekonstrukcją salonu rodziny Cichowiczów, salon w którym wydawano wykwintne obiady, organizowano odczyty, koncerty, bale; salon który skupiał znaczną część inteligencji wielkopolskiej, ale i nie tylko... ,
  mgr Witold Przewoźny, Muzeum Etnograficzne
  19 październik 2001, Muzeum Etnograficzne Poznań - wstęp z zaproszeniami
  Kontakt: dr Maria Kośko tel. 852 30 06, Ewa Szmańda-Łuczak tel. 0604 214 722

 • Skrzypce i warsztat lutniczy - lekcja muzealna z pokazem, Muzeum Instrumentów Muzycznych
  19 październik 2001, Muzeum Instrumentów Muzycznych Poznań - wstęp z zaproszeniami
  Kontakt: Janusz Jaskólski tel. 852 08 57, Ewa Szmańda-Łuczak tel. 0604 214 722

 • Obraz mniej tajemniczy - lekcja muzealna - praca z obrazem /kiedy powstał, kto namalował, jaką techniką, dlaczego ten temat obrazu, konserwacja itp./, Muzeum Narodowe
  19 październik 2001, Muzeum Narodowe Poznań - wstęp z zaproszeniami
  Kontakt: Beata Rymkiewicz tel. 856 81 38

 • Tajemne przestrzenie świętości - wystawa, której główną intencją jest przypomnienie kluczowych norm zrozumienia przestrzeni w ramach tzw. religijności ludowej. Wędrówka po tej ekspozycji ma przypomnieć nam świat emocji i mitów, świat tajemnych przestrzeni świętości, Muzeum Etnograficzne
  19 październik 2001, Muzeum Etnograficzne Poznań - wstęp z zaproszeniami
  Kontakt: dr Maria Kośko tel. 852 30 06, Ewa Szmańda-Łuczak tel. 0604 214 722

 • Konserwacja i oprawa zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej - prezentacja: rodzaje zniszczeń, rodzaje opraw, bielenie papieru, etapy konserwacji książki, mgr Andrzej Nowakowski, dr Janisław Osięgłowski, Biblioteka Uniwersytecka
  17-18 październik 2001, godz. 10.00-16.00, Ośrodek Nauki PAN, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: mgr Andrzej Nowakowski tel. 829 38 47,
  e-mail: ano@bu-uam.amu.edu.pl

 • Bałtyckie sąsiedztwo - wystawa dotycząca recepcji Skandynawii w kulturze polskiej - głównie w piśmiennictwie, ale obejmuje też obecność skandynawskiego dramatu w polskim teatrze, filmu w kinach itp. Na wystawę składają się książki, plakaty, fotografie, mapy, artykuły i inne. Ważnym elementem wystawy będzie prezentacja dorobku Katedry Skandynawistyki i Baltologii UAM, Dyrektor Bogusława Sochańska, Duński Instytut Kultury, Biblioteka Uniwersytecka
  18 październik 2001, godz. 12.00, Biblioteka UAM Poznań
  Kontakt: dr Artur Jazdon tel. 829 38 00,
  e-mail: jazar@bu-uam.amu.edu.pl,
  mgr Justyna Iwaszkiewicz tel. 829 38 03,
  e-mail: norsk@bu-uam.amu.edu.pl

 • Stoisko UAM - ekspozycja: meteoryt żelazny z Wydziału Geologii, zdjęcia, Planetoida 1572 Posnania
  18-19 październik 2001, godz. 10.00-17.00 pawilon 11, Poznań
  Kontakt: mgr Jacek Prusimski tel. 829 24 31

 • Dźwięk: fakty i fikcje - 1. Demonstracja możliwości nagrywania dźwięku za pomocą sztucznej głowy 2. Różnice słyszenia dwu- i jednousznego 3. Demonstracja wybranych iluzji akustycznych 4. Dźwięk cyfrowy 5. Techniki poprawiania jakości nagrań 6. Separacja sygnałów akustycznych
  Punkty 1-3 na UAM, Punkty 4-6 na PP, prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski PP, prof. dr hab. Aleksander Sęk UAM, Wydział Elektryczny PP, Instytut Elektroniki i Telekomunikacji PP, Wydział Fizyki UAM, Instytut Akustyki UAM
  16 październik 2001, godz. 10.00-14.00, ul. Umultowska 85 UAM Poznań
  17 październik 2001, godz. 10.00-14.00, Polsko-Niemieckie Centrum Akademickie ul. Jana Pawła II 28 Poznań - wymagana wcześniejsza rezerwacja
  Kontakt: prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski PP, prof. dr hab. Aleksander Sęk UAM,
  e-mail: dabrow@et.put.poznan.pl

 • Nowe Światło - Centrum Dydaktyczne Wydziału Fizyki UAM, Wydział Fizyki, Instytut Fizyki
  17 październik 2001, godz. 10.00-16.00, Instytut Fizyki, Centrum Dydaktyczne Wydziału Fizyki UAM ul. Umultowska 85 Poznań
  1. 10.00 - Otwarcie spotkania w AUDITORIUM MAXIMUM przez Dziekana Wydziału Fizyki UAM, film o UAM
  2. 10.30-11.30 - "Nowe Światło" - dr hab. Ryszard Naskręcki, wykład - część 1, wykład połączony z demonstracjami i pokazami filmowymi; Od najdawniejszych czasów ludzie konstruują nowe źródła światła, jednak dopiero laser zupełnie zmienił jego oblicze...
  3. 11.30-12.15 - Zwiedzanie Instytutu Fizyki oraz wystawy studentów Akademii Sztuk Pięknych połączone z kawą i ciastkami
  4. 12.15-13.15 - "Mierzyć światłem" - dr hab. Ryszard Naskręcki, wykład - część 2, wykład połączony z demonstracjami i pokazami filmowymi; Światło laserowe pozwala precyzyjnie mierzyć odległości. Ale jak wykorzystać laser do pomiaru czasu?
  5. 13.15-16.00 - Zwiedzanie wybranych zakładów naukowych Instytutu Fizyki UAM wraz z pokazami ciekawostek fizycznych
  Kontakt: dr Stefan Habryło tel. 827 31 06, dr hab. Ryszard Naskręcki tel. 827 30 15

 • Poznań w fotografii i świadomości jego mieszkańców - wykład połączony z wystawą zdjęć pt. Poznań moje Miasto - celem wystawy jest ukazanie miasta Poznania oczyma jego mieszkańców i wskazanie na socjowizualne możliwości badawcze, dr Jerzy Kaczmarek mgr Tomasz Herudziński, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii
  17 październik 2001, wykład godz. 15.00-15.30; wystawa godz. 10.00-16.00, Ośrodek Nauki PAN, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań
  Kontakt: mgr Tomasz Herudziński tel. 0603 284 974


MAPKA Akademia Medyczna Akademia Muzyczna Akademia Rolnicza AWF  
PAN Politechnika Poznańska UAM Wyższa Szkoła Oficerska ASP MTP